Teks Kultum Bahasa Jawa Singkat dan Jelas

Hai kawan.... apakah kalian sedang mencari tahu mengenai kultum bahasa jawa singkat tapi unik, lucu dan keren?

Banyak sebenarnya teks ceramah lucu bahasa jawa yang sering digunakan saat mereka ceramah, terutama saat bulan Ramadhan, karena pada bulan ini biasanya ada pengajian atau kultum bakda isya dan ba'da subuh.

Jadi bagi orang yang memang asli wong jowo, ya pasti sangat mudah untuk berpidato atau ceramah menggunakan basa Jawa.

Nah berikut ini saya akan memberikan sedikit contoh mengenai teks kultum bahasa jawa singkat dan jelas.

Jadi pas untuk dijadikan bahan kultum alias kuliah tujuh menit saat bulan puasa seperti ini, atau juga bisa untuk tugas sekolah...

Assalamualaikum wr wb
Alhamdulillahirabbilalamin, monggo kita Sedaya sami tansah muji syukur dumateng ngarsaning gusti Allah SWT. Ingkang sampun maringi datheng kita kanikmatan, rizki, rahmat ugi hidayah, ingkang arupi kesehatan, iman saha Islam.

Shalawat saha salam, muga uga katunjuk dhateng panutan kita Nabi Muhammad SAW, ingkang dados panuntun umat manungsa dateng margi ingkang leres.

Mugi-mugi rahmat uga salam, kaparingna dateng keluarga Nabi Muhammad SAW, poro sahabat, tabiin – tabi’ut-tabiin, lan umat muslim sedaya.

Para rawuh ba'da sholat.... ingkang dirahmati Allah..

Ing mriki kula bade ngaturaken sakedik kultum ing babagan keutamaan sedekah.

Nglakoken sedekah nggih menika salah satunggaling sunnah Rasul. Sedekah sanajan sakedik nanging ageng sanget manfaate. Tiyang ingkang bakhil lan kikir ingkang mboten nyedekahaken sebagian hartane bakal angsal kerugian wonten ing kehidupan teng dunia maupun teng akhirat.

Sejatine tiyang ingkang bersedekah yaiku kangge kepentingane awake piyambak-piyambak. Nginfaaken harta kedah angsal berkah, lan sebalike menawi nahan harta bakal celaka dunia lan ing akherat mbenjang.

Wonten ing Al Quran Surat QS Al-Hadid ayatipun 18 Alloh SWT berfirman Ingkang artosipun:

Sesungguhnya tiyang-tiyang ingkang bersedekah jaler maupun estri lan minjamaken marang Allah pinjaman ingkang sae, niscaya badhe dilipat gandaaken marang sedaya menika, lan kangge mereka pahala ingkang katah.


Sedekah gadah katah keutamaan kaliyan nilai ingkang ageng ing pandanganipun Allah SWT lan Rasul-Nya. Lan antaranipun nggih menika :

1.Saged ngindaraken saking geni neraka

Sanajanipun sakedik ingkang saged kita dipun sedekahaken, sanes kikir nanging amargi mboten saged sedekah wonten ing jumlah katah, bahkan yen mboten gadeh menapa-menapa saged nglakuaken kaliyan sanjang ingkang sae.

~www.bloggedewek.com~ Baca juga: Ucapan Sungkem lebaran bahasa Jawa kromo mudah diucapkan

2.Angsal pahala ingkang ageng

Punika amargi pahala salah sawijining amal ingkang sae sering dilipatgandaaken, bahkan menawi sedekahe wonting ing bentuk wakaf, minangka pahalanipun saged teras ngalir sanajan kita sedaya sampun wafat.

Rasulullah SAW uga bersabda : “Menawi lare adam wafat, putuslah amalipun kajaba tigang perkara, yaiku sedekah jariyah, ilmuingkang dipunmanfaataken lan lare shaleh ingkang ndoakaken tiyang sepahe.
(HR.Muslim)

3. Nggampilaken rawuhing rizki kangge balasan langsung saking Allah SWT

Menawi kita sedaya maringi saking menapa kemawon ingkang kita gadah, Allah bakal nggantosi dhateng lewih katah malih, Allah njanjiaken balasan 10 kalilipat kangge tiyang kang berbuat baik.

4.Sedekah menika dados naungan wonten ing dinten kiamat mbenjang

Kaping sekawan nggih menika dados naungan. Kebaikan kang kita lakokaken wonten gesang ing dunia menika dados penulong kangge kita piyambek teng akherat. Rasulullah SAW bersabda : “naungan kangge tiyang mu’min teng dinten kiamat yaiku sedekahe” (HR.Baihaki).

Nggih menika sekawan werni keutamaan sedekah. Mongko saking niku kita Sedaya ampun dados tiyang ingkang pelit lan kikir ing Babagan sedekah amarga manfaate ageng sangat.

Muga-muga kemawon Allah SWT maringi kita rasa gampil kangge ngringanaken tumindak lan langkah kito kangge bersedekah, lan ndamel balasan Allah mboten terhalang sebab dosa lan kesalahan kita sedaya.

Jamaah kultum shalat.... sedaya

Cekat semanten kultum saking kula sumangga kita saged pikatuk manfaat saking kultum menika.

Akhiripun mbok pilih katah klenta lan klentunipun angge kula matue, kula nyuwun pangapunten seagunging pangaksami. Lan menawi wonten keleresan, nggih menika menawi saking Allah.

Billahi Taufik hidayah....

Wassalamualaukum wr wb

Ya itulah contoh teks kultum bahasa jawa singkat dan jelas. Silakan bisa kalian download atau copy artikel diatas asalkan mencantumkan link www.bloggedewek.com

Semoga teks kultum sederhana diatas bisa bermanfaat bagi kita semuanya... amiin

Jangan lupa kunjungannya ke bloggedewek ini selalu ya...